Dezbateri privind accesarea finanțărilor pentru acțiuni culturale în județul Sibiu în 2018

Propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la Ghidul privind accesarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru programe, proiecte și acțiuni culturale în județul Sibiu în anul 2018

Vă aducem la cunoştinţă publică faptul că urmează să fie inițiat Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Ghidului privind accesarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru programe, proiecte și acțiuni culturale în județul Sibiu în anul 2018.

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris, până în data de 12.01.2018 propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la Ghidul privind accesarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru programe, proiecte și acțiuni culturale în județul Sibiu în anul 2018.

Propunerile pot fi trimise d-nei Ioana Preda – inspector de specialitate – Serviciul Strategii, Dezvoltare Economică şi Socială –  Consiliul Judeţean Sibiu, la adresa de e-mail:  ioana.preda@cjsibiu.ro

Vă mulțumim.

 

Ghid de finanțare pentru acțiuni culturale 2018

Anexa 1a – Formular tip de propunere a proiectelor

Anexa 1b – Declarație de imparțialitate

Anexa 1c – Declarație pe proprie răspundere

Anexa 1d – Declarație de confidențialitate

Anexa 1c – Contract de finanțare