Biblioteca Municipală (Prezentare)

 

 

MISIUNEA BIBLIOTECII

Biblioteca Municipală Şt. L. Roth Mediaş de drept public, de tip enciclopedic, ce serveşte interesele de informare, studiu, lectură, educaţie şi de petrecere a timpului liber pentru toţi membrii comunităţii noastre locale, prin activităţi şi servicii specifice.

 

SCURT ISTORIC AL BIBLIOTECII                                

Biblioteca publică este poarta locală deschisă spre cunoaştere şi centrul local de informaţii care asigură furnizarea  promptă a cunoştinţelor şi informaţiilor necesare utilizatorilor ei.

Biblioteca colectează, prelucrează, actualizează şi oferă acces civilizat la sursele de informaţie şi cunoaştere stocate pe diverse tipuri de suport. Răspunde la orice solicitare publică de informare comunitară şi contribuie la civilizarea zonei pentru care funcţionează.

Astfel biblioteca publică poate oferi servicii tradiţionale, asigurând accesul la fondul de cărţi, periodice, discuri, videocasete şi alte materiale prin intermediul împrumutului la domiciliu sau la Sala de lectură. Aceasta este un instrument esenţial în educarea şi dezvoltarea culturală a tuturor celor care-i trec pragul.

Conform Registrului de Mişcare a Fondului (R.M.F.), reiese că în anul 1955, în bibliotecă se afla un număr de 19.757 de volume. De la această dată şi până în prezent, instituţia, parcurgând un drum ascendent, a ajuns în momentul de faţă la peste 116.000 de volume existente în bibliotecă.

O bibliotecă nu e pur şi simplu un loc de depozitare a câtorva mii de volume, o bibliotecă este un organism viu într-o perpetuă mişcare; nu este un muzeu în care publicaţiile sunt nişte exponate puse la dispoziţia vizitatorilor.
Odată intrat în acest univers al cărţilor, bibliotecarul dispune de capacitatea de a selecta, a prelucra şi a prezenta utilizatorului informaţia necesară punând la îndemâna cititorilor foarte operativ lucrările de care aceştia au nevoie.

Acest lucru îl urmăreşte şi Biblioteca Municipală St.L.Roth – Mediaş, din cadrul Direcţiei Municipale pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret, prin secţiile şi compartimentele sale:

 • Secţia de împrumut carte – adulți;
 • Secţia de împrumut carte – copii;
 • Secţia de împrumut carte – limbi străine
 • Sala de lectură/conferinţe;

SERVICII OFERITE

 • Împrumutul de documente și publicații seriale la domiciliu și la sala de lectură
 • Serviciu de livrare a documentelor la cerere, prin e-mail (scanate)
 • Prelungiri și rezervări telefonice de carte
 • Internet gratuit
 • Împrumutul de cărți în format audio-DAISY, pentru publicul cu deficiențe de vedere
 • Împrumutul aparatului pentru nevăzători Player Victor Reader Straus, pentru lecturarea cărților audio în format DAISY 
 • Biblioteca asigură accesibilitatea persoanelor cu dizabilități la toate serviciile pe care le oferă tuturor utilizatorilor; la intrarea în instituție este instalată o sonerie la ușa de acces, astfel încât persoanele care au nevoie de ajutor să sune și să beneficieze de asistență din partea personalului
 •  Înscrierea utilizatorilor se face la oricare din secțiile bibliotecii, pe baza ACTULUI DE IDENTITATE
 • Studiul documentelor  în incinta bibliotecii și sala de lectură de către orice persoană, indiferent de domuciliul acesteia, folosind cataloagele alfabetic-sistematic și online, întocmite de către bibliotecari.

Baza de date carti biblioteca