Biblioteca Municipală (Secția copii)

DESPRE NOI

Secţia de împrumut Carte pentru Copii cuprinde peste 20.000 de documente specifice, cu acces liber la raft și este organizată pe criteriul sistematico-alfabetic.

 

 

SECŢIA  COPII OFERĂ LA  SALA DE ÎMPRUMUT:

– Cărţi de colorat;
– Cărţi de poezii cu ilustraţii;
– Basme, poveşti, povestiri;
– Cărţi de beletristică incluse în programele şi bibliografiile şcolare;
– Beletristică ( aventuri; romane pentru copii; S.F.);
– Cărţi de ştiinţe exacte;
– Cărţi de tehnică.

LA SALA DE LECTURĂ  PUTEŢI  CONSULTA:

– Antologii;
– Enciclopedii;
– Dicţionare;
– Culegeri de matematică, fizică, chimie;
– Critică literară.

INFORMAŢII PRIVIND COLECŢIILE SECŢIEI SE REALIZEAZĂ CU AJUTORUL  CATALOAGELOR:

– Catalogul alfabetic;
– Catalogul sistematic;
– Catalogul On-line.

ORGANIZEAZĂ:

-Audiții CD-uri cu povești;
-Expoziții;
-Biblioteca de vacanță – ateliere de creație;
-Concursuri;
-Evenimente.

OBIECTIVE:

  •  Satisfacerea cerințelor exprimate de membrii comunității prin proiectarea și derularea unor programe culturale care definesc biblioteca drept centru multicultural;
  • Diversificarea și creșterea calității serviciilor de bibliotecă, având ca scop încurajarea și cultivarea gustului pentru lectură;
  • Îmbogățirea fondului de carte și al periodicelor, asigurarea continuității colecțiilor, păstrarea caracterului enciclopedic, impunerea criteriului valoric și al actualității informației, menținerea echilibrului între cererea utilizatorilor și oferta instituției;
  • Promovarea patrimoniului bibliotecii și a rolului ei în comunitate 
  • Utilizarea tehnologiei moderne în catalogarea, clasificarea și diseminarea informației, cu accesul gratuit pentru utilizatori la toate serviciile informatice;
  • Studierea permanentă a necesităților de lectură, a pieței informatice și satisfacerea cererii publicului utilizator.