Biblioteca Municipală (Secția copii)

DESPRE NOI

Secţia pentru copii funcţionează  într-o locatie moderna, deţine un fond de peste 25.000 de volume specifice vârstei copiilor, cărţi în limbile: română, germană, maghiară, engleză şi franceză.  Colecţia de carte a secţiei copii este enciclopedică, cuprinzând toate domeniile cunoaşterii, aranjate conform Clasificării Zecimale Universale. Împrumutul la domiciliu se face după sistemul „Accesului liber la raft”, unde cititorii pot să-şi aleagă singuri cărţile dorite.

SECŢIA  COPII OFERĂ LA  SALA DE IMPRUMUT:

– Cărţi de colorat;
– Cărţi de poezii cu ilustraţii;
– Basme, poveşti, povestiri;
– Cărţi de beletristică incluse în programele şi bibliografiile şcolare;
– Beletristică ( aventuri; romane pentru copii; S.F.);
– Cărţi de ştiinţe exacte;
– Cărţi de tehnică.

LA SALA DE LECTURĂ  PUTEŢI  CONSULTA:

– Antologii;
– Enciclopedii;
– Dicţionare;
– Culegeri de matematică, fizică, chimie;
– Critică literară.

LA  SALA DE LECTURĂ  SE ORGANIZEAZĂ:

– „Dimineţi de basme”;
– Prezentări de cărţi;
– Expoziţii tematice;
– „Săptămâna poveştilor”;
– „Festivalul cititorului”;
– „Spiriduşii lui Moş Crăciun”.

SECŢIA PENTRU COPII  ESTE DOTATĂ CU:

– Televizor;
– Combină muzicală;
– D.V.D.player.

INFORMAŢII PRIVIND COLECŢIILE SECŢIEI SE REALIZEAZĂ CU AJUTORUL  CATALOAGELOR:

– Catalogul alfabetic;
– Catalogul sistematic;
– Catalogul On-line.

MISIUNE:

Biblioteca oferă fiecărui  copil din societate acces liber şi egal la serviciile informaţionale.

OBIECTIVELE SECŢIEI COPII:

– Optimizarea serviciilor de bibliotecă pentru copiii din comunitate şi extinderea ariei serviciilor ;
– Îi pregăteşte pe elevi pentru a şti să utilizeze informaţia, a o selecta din multitudinea de informaţii şi documente pe cele utile;
– Asigură socializarea elevilor prin studii de caz, jocuri de rol, într-un un spaţiu pentru petrecerea timpului liber, în vederea studiului;
– Studierea intereselor şi preferinţelor de lectură a beneficiarilor prin sondaje;
– Susţinerea programelor şi acţiunilor pentru toate categoriile de beneficiari;
– Susţinerea creării deprinderilor de lectură la copii;
– Colaborarea cu diferite instituţii şi organizaţii sociale şi culturale;
– Antrenarea în diferite programe şi proiecte;
– Organizarea evenimentelor culturale cu efect de promovare a imaginii bibliotecii în societate.