Biblioteca Municipală (Secția adulți)

DESPRE NOI

Modernizarea Bibliotecii Municipale St.L.Roth Mediaş, realizată cu eforturi deosebite de către Primăria Mediaş, a avut ca scop  creşterea participării la cultură.

Secția de împrumut carte pentru Adulți a bibliotecii este organizată pe criteriul sistematico-alfabetic și cuprinde peste 18.500 de volume din toate domeniile, cu acces liber la raft, grupate în:

  • FONDUL DE ÎMPRUMUT – format din publicațiile cu acces liber la raft, care se pot împrumuta la domiciliu, pentru două săptămâni, cu posibilitatea de prelungire a termenului de împrumut;
  • FONDUL DE REFERINȚĂ – format din publicațiile aflate la Sala de Lectură (enciclopedii, dicționare, albume, tratate, cărți de referință din diverse domenii ale cunoașterii).

Utilizatorii înscrişi pot solicita orice resursă aflată în colecţia bibliotecii, prin împrumut la domiciliu sau la Sala de lectură. Prin activităţile desfăşurate la Secţia adulţi, în care sunt implicaţi elevii, ne dorim să contribuim la formarea gustului pentru lectură şi îmbogăţirea cunoştinţelor despre fenomenul literar, despre viaţa spirituală şi afectivă a acestora.

Facilităţile moderne şi echipamentele eficiente vor contribui la realizarea unui grad maxim de satisfacţie a utilizatorilor şi a eficienţei personalului.

SECŢIA DE ÎMPRUMUT CARTE PENTRU ADULŢI OFERĂ LA SALA DE ÎMPRUMUT:

– beletristică;
– filozofie;
– psihologie;
– economie;
– drept;
– învăţământ;
– istorie;
– artă etc.

LA SALA DE LECTURĂ SE POT CONSULTA:
-antologii;
– artă;
– critică literară;
– culegeri;
– dicţionare;
– enciclopedii.

INFORMAREA PRIVIND COLECŢIILE ŞI TITLURILE SECŢIEI ADULŢI SE REALIZEAZĂ CU AJUTORUL  CATALOAGELOR:

– Alfabetic – după autor;
– Sistematic – după domeniu;
– On-line – Cu motor de căutare Full text.

 

SALA DE LECTURĂ / CONFERINŢE:
– are o capacitate de 100 locuri;
– este dotată cu aparatura necesară desfăşurării evenimentelor culturale: Video-proiector, DVD player, Televizor;
– la sala de lectură se pot împrumuta maxim 10 documente.

LA SALA DE LECTURĂ/CONFERINŢE SE ORGANIZEAZĂ:

– expoziţii de carte tematică şi acţiuni de promovare a creativităţii şi creaţiei artistice a talentelor acestui minunat burg;
– diferite activităţi: reuniuni culturale, lansări de carte, conferinţe, mese rotunde, seminarii, proiecţii de filme, audiţii muzicale;
– sala se poate închiria contra cost pentru diverse tipuri de activităţi.