Biblioteca Municipală (Secția adulți)

DESPRE NOI

Modernizarea Bibliotecii Municipale St.L.Roth Mediaş, realizată cu eforturi deosebite de către Primăria Mediaş, a avut ca scop  creşterea participării la cultură.

Accesul liber la raft îi oferă utilizatorului o deplină libertate de mişcare şi consultare a colecţiilor expuse – aproximativ 25.000 volume din toate domeniile cunoaşterii.

Utilizatorii înscrişi pot solicita orice resursă aflată în colecţia bibliotecii, prin împrumut la domiciliu sau la Sala de lectură.

Prin activităţile desfăşurate la Secţia adulţi, în care sunt implicaţi elevii, ne dorim să contribuim la formarea gustului pentru lectură şi îmbogăţirea cunoştinţelor despre fenomenul literar, despre viaţa spirituală şi afectivă a acestora.

Facilităţile moderne şi echipamentele eficiente vor contribui la realizarea unui grad maxim de satisfacţie a utilizatorilor şi a eficienţei personalului.

SECŢIA ADULŢI OFERĂ LA SALA DE ÎMPRUMUT:

– beletristică;
– filozofie;
– psihologie;
– economie;
– drept;
– învăţământ;
– istorie;
– artă etc.

LA SALA DE LECTURĂ SE POT CONSULTA:

– antologii;
– artă;
– critică literară;
– culegeri;
– dicţionare;
– enciclopedii.

INFORMAREA PRIVIND COLECŢIILE ŞI TITLURILE SECŢIEI ADULŢI SE REALIZEAZĂ CU AJUTORUL  CATALOAGELOR:

– Alfabetic – după autor;
– Sistematic – după domeniu;
– On-line – Cu motor de căutare Full text.

SECŢIA ADULŢI ESTE DOTATĂ CU:

– 2 calculatoare pentru personal – folosite exclusiv în operaţiile de împrumut/înregistrare/identificare carte prin programul Liberty3;
– 1 calculator pentru utilizatori cu acces la Internet;
– 1 combină muzicală.

SALA DE LECTURĂ / CONFERINŢE:

– are o capacitate de 100 locuri;
– este dotată cu aparatura necesară desfăşurării evenimentelor culturale: Video-proiector, DVD player, Televizor.

LA SALA DE LECTURĂ/CONFERINŢE SE ORGANIZEAZĂ:

– expoziţii de carte tematică şi acţiuni de promovare a creativităţii şi creaţiei artistice a talentelor acestui minunat burg;
– diferite activităţi: reuniuni culturale, lansări de carte, conferinţe, mese rotunde, seminarii, proiecţii de filme, audiţii muzicale;
– sala se poate închiria contra cost pentru anumite activităţi care se doresc a fi realizate de alte organizaţii/instituţii.