Let’s do it, Romania! 5 octombrie

Cea mai amplă acțiune de curățare și igienizare a zonelor și arealelor naturale, cu mobilizarea cetățenilor, autorităților locale, societății civile, companiilor private și a mass mediei.