CIP Mediaș (Regulament)

Accesul gratuit al utilizatorilor la calculatoarele Bibliotecii se face pe bază de Fisă de înscriere la Bibliotecă si Permis de intrare. Acolo unde utilizatorul este minor, Fisa de înscriere este făcută în prezenta unui părinte sau tutore legal. Pentru a facilita accesul tuturor utilizatorilor la programele oferite de Calculatoarele cu Internet pentru Public, se vor organiza în cadrul bibliotecii, cursuri de initiere ce vor cuprinde notiuni introductive legate de utilizarea calculatoarelor. Programul acestor cursuri se va stabili ulterior, în functie de cei interesati si de programul acestora. Elevii nu pot folosi acest serviciu în timpul orelor de curs.

Utilizatorii vor avea posibilitatea să se programeze pentru accesul la calculatoare si telefonic la numărul de telefon afisat pe programul bibliotecii. Astfel se va evita aglomerarea si statul în asteptare.

Tinând cont de numărul utilizatorilor, bibliotecarul îsi rezervă dreptul de a restrictiona accesul unui utilizator la numai o singură utilizare pe săptămână pentru a putea satisface toate cererile deja existente. Durata unei accesări a calculatorului poate varia între 1/2 de oră si 1 oră, în functie de cererile existente.

Înainte de a începe utilizarea calculatorului, fiecare utilizator trebuie să semneze un buletin de cerere si să fie înregistrat de bibliotecar.

Utilizatorul trebuie să permită bibliotecarului controlul asupra a ceea ce accesează acesta pe internet pentru a depista eventualele accesări interzise într-o institutie culturală. Utilizatorii trebuie să ia la cunostintă de faptul că accesul public la Internet este monitorizat si că se fac controale aleatorii ale site-urilor vizitate.

La expirarea timpului de lucru, utilizatorul are posibilitatea de a-si transfera informatia culeasă de pe Internet pe CD, memoryStick adresă de mail, etc., deoarece aceasta nu se salvează în memoria calculatorului.
Scanarea documentelor si listarea la imprimantă se face numai de către personalul bibliotecii, la solicitarea utilizatorului.
Toti utilizatorii vor fi responsabili pentru orice informatie preluată de pe Internet prin intermediul computerelor din Bibliotecă. Serviciul Bibliotecii nu este responsabil pentru natura sau acuratetea datelor sau informatiilor găsite, preluate si stocate.

Utilizatorul va avea acces doar la Contul de Utilizator al Calculatoarelor, acesta fiind partajat pentru a preveni instalarea de programe/jocuri care pot virusa/deteriora aparatele. Programele pot fi instalate numai folosind Contul de Administrator, iar acesta poate fi folosit doar de Bibliotecar.

Bibliotecarul are dreptul de a restrictiona temporar/definitiv accesul unui utilizator în CIP, dacă se constată că acesta a încălcat Regulamentul si a adus prejudicii Bibliotecii. Deteriorarea, distrugerea sau sustragerea din bibliotecă a unor componente ale calculatoarelor de către utilizatori se sanctionează prin recuperarea fizică a unor componente identice sau prin achitarea unei sume echivalente cu pretul respectiv. Nu se admite accesul în spatiul bibliotecii cu mâncare, băuturi alcoolice sau în stare de ebrietate.